O naší advokátní kanceláři


Advokátní kancelář zahájila svoji činnost v roce 2000 a po dobu svého trvání poskytuje právní pomoc v oblasti občanského práva, rodinného práva a obchodního práva.

Advokátní kancelář nabízí své služby v zastupování klientů před soudy, před správními orgány, v sepisování smluv z oblasti práva rodinného, pracovního, obchodního a občanského.

Právní služby jsou poskytovány jak firmám při jejich podnikatelské činnosti, tak i občanům.

Advokátní kancelář spolupracuje s notářskou kanceláří, daňovou a auditorskou kanceláří, právní služby jsou poskytování klientovi individuálně s kompletní nabídkou vyřešení jeho problému.


KONTAKT   |   Ceny služeb694 users in 30 days.