Rodinné právo


  • Rozvod manželství, příprava dohod pro tzv. nesporný rozvod
  • Sepisování dohod o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, případně zastupování u soudu v řízení o úpravu styku nezletilých dětí s rodiči, včetně posouzení vhodnosti společné nebo střídavé péče o nezletilé děti
  • Uplatnění nároku na výživné rozvedeného i nerozvede-ného manžela, vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí či vyživovací povinnosti mezi ostatními příbuznými
  • Nároky neprovdaných matek696 users in 30 days.