Obchodní právo


  • Zakládání obchodních společností, zejména veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným, změny v orgánech obchodních společností, firmy či sídla obchodních společností, převod obchodních podílů apod.
  • Zakládání bytových družstev
  • Vznik, změna a zánik závazkových vztahů, zajištění závazku, odpovědnost za vady a jejich uplatňování, odstoupení od smlouvy
  • Sepisování smluv pro obchodně závazkové vztahy (smlouva kupní, o nájmu podniku, o prodeji podniku, o koupi najaté věci, o dílo, smlouva mandátní, komisionářská, o zprostředkování, apod.)


695 users in 30 days.