Náhrada škody při provedení vadného díla


  • Vytýkání vad díla a odstoupení od smlouvy
  • Uplatňování nároků z odpovědnosti za vady
  • Sepisování žalob na náhradu škody
  • Zastupování v řízení o náhradu škody
  • Sepsání žaloby695 users in 30 days.