Advokát Praha - zastupování u soudu


  • Zastupování u soudních jednání jak v řízení před soudem prvního stupně, tak soudem odvolacím, dovolacím či v řízení před soudem o povolení obnovy řízení, a to i mimo Prahu.


695 users in 30 days.