Advokátní úschova


Přebírání peněz a listin do advokátní úschovy


  • Sepsání smluvy o advokátní úschově
  • Převzetí finančních prostředků do advokátní úschovy
  • Stanovení podmínek pro uvolnění úschovy po vzájemné dohodě


695 users in 30 days.