Sepsání žaloby


Připravujeme různé typy žalob


  • žaloba na vymáhání dlužných částek,
  • žaloba na vydání bezdůvodného obohacení
  • žaloba o náhradu škody
  • žaloba na vyklizení nemovitosti,
  • žaloba na změnu vyklizovacích podmínek,
  • žaloba o rozvod manželství, o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí,
  • žaloba o stanovení výživného rozvedeného manžela,


695 users in 30 days.