Sepsání smlouvy


Běžně sepisujeme všechny typy smluv


 • kupní smlouvy,
 • darovací smlouvy,
 • směnné smlouvy,
 • smlouvy o smlouvě budoucí,
 • smlouvy o zřízení věcného břemene,
 • smlouvy o dílo,
 • nájemní a podnájemní smlouvy,
 • smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo majetku ve společném jmění manželů dohodou,
 • smlouvy o úschově,
 • smlouvy o půjčce či výpůjčce,
 • zástavní smlouvy,
 • smlouvy příkazní, smlouvy mandátní, smlouvy komisionářské, smlouvy o zprostředkování
 • smlouvy o nájmu podniku, o prodeji podniku, o koupi najaté věci
477 users in 30 days.