Sepsání smlouvy


Běžně sepisujeme všechny typy smluv


  • kupní smlouvy,
  • darovací smlouvy,
  • směnné smlouvy,
  • smlouvy o smlouvě budoucí,
  • smlouvy o zřízení věcného břemene,
  • smlouvy o dílo,
  • nájemní a podnájemní smlouvy,
  • smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo majetku ve společném jmění manželů dohodou,
  • smlouvy o úschově,
  • smlouvy o půjčce či výpůjčce,
  • zástavní smlouvy,
  • smlouvy příkazní, smlouvy mandátní, smlouvy komisionářské, smlouvy o zprostředkování
  • smlouvy o nájmu podniku, o prodeji podniku, o koupi najaté věci
1099 users in 30 days.